Pracowania Projektowa elplus

Witaj na stronie firmy elplus. Zapraszam do zapoznania się z ofertą

Oferta

Kompleksowa obsługa projektu:
- przygotowania dokumentacji techniczno-projektowej (projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy)
- prace projektowe wraz z obsługą formalno-prawną inwestycji
- uzyskanie PPNB

W zakresie:
• Energetyki Zawodowej
- stacje elektroenergetyczne WN/SN/nN (obwody pierwotne, wtórne i automatyka EAZ)
- napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne WN,SN,nN
• Inwestycje OZE (farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, biogazownie)
• Budownictwa ogólnego (Instalacje elektryczne w obiektach)

Next

Oferty pracy

Praktyki/Staż/Asystent projektanta/Projektant Instalacji elektrycznych / sieci elektroenergetycznych

Poszukiwany Asystenta Projektanta/Stażysta/Projektant Instalacji elektrycznych / sieci elektroenergetycznych.

Do zadań w zależności od posiadanego doświadczenia:

- Wykonywanie projektów instalacji elektrycznych,

- Wykonywanie projektów budowlanych / wykonawczych w zakresie sieci elektroenergetycznych,

CV proszę przesyłać na adres biuro@elplus.com.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1999 r., nr 133, poz. 883”. Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Next

Referencje

Dział w budowie

Kontakt

 

Elplus Patryk Ciszewski jest beneficjentem konkursu „Granty na badania i innowacje” Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

GRANT 239

 

Cel projektu: Zakup licencji oprogramowania, pozwalającej na wdrożenie nowej innowacji procesowej pozwalającej na ograniczenie czasu realizacji pojedyńczej usługi tworzenia projektu

Planowany efekt projektu: Wdrożenie nowej innowacji procesowej, zwiększenie sprzedaży, zysku i zatrudnienia

WARTOŚĆ PROJEKTU

69 112,47 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

44 951,20 PLN